Sistemi i taksave

england frankreich  deutschland

Nё sistemin monetar human eksistojnё vetёm tre lloje taksash. Taksa mbi trashёgimin do tё drejtohet direkt nga vet sistemi. Politika nuk ka mё ndikim nё tё.

Taksa e dytё ёshtё tatimi mbi tё ardhurat. Kjo taksё nuk do tё llogaritet mё nga administratat por nga programe kompjuterike nё ministrinё e financave.

Tё ardhurat e tё papunёve do tё pёrmblidhen po ashtu si tё ardhurat nga puna.

Ҫdo e ardhur, mbi tё ardhurёn bazё, do tё tatohet.

 

Medianus_albanien

Nga njё normё tatimore prej 0% do tё hiqet njёlinjё. Kjo linjё ecёn nёpёr mesatare deri sa tё arrijё vlerёn 49 %. Pastaj merr njё kthesё.

Kjo kthesё shkaktohet nga njё faktor matematikor.

Knick_albanisch

 

 

Ky faktor ёshtё pjesё e njё formule, rezultati i sё cilёs duhet tё plotesojё dy kushte.

  1. Tё ardhurat mё tё larta paguajnё gjithmon e mё shumё taksa sesa ato mё tё ultat.

  2. Shuma neto e tё ardhurave mё tё larta ёshtё gjithmonё mё e lartё se ajo e tё ardhurave mё tё vogla.

Si Medianus ashtu dhe Flexus, janё vlera tё cilat pёrcaktohen nga politika. Bёhet fjalё pёr vidha rregudhuese buxhetore, tё cilat ndryshohen prej legjistrativit, me propozim tё ministrit tё financave.

Negativsteuer_albanischTё ardhurat marxhinale tё punёs marrinjo vetёm tё ardhurёn bazё tё plotё,por pёrtej kёsaj nёpёrmjet njё formule matematikore, do tё nxiret njё kompesim. Tё ardhurat nga puna nёn pagen minimale, marrin gjithmon njё kompesim, megjithatё gjithmon e mё pak, sa mё afёr ti afrohen pages minimale, tё cilёn ato nuk e arrijnё asnjeherё.

Nё sistemin e vjetёr janё subvencionuar tё ardhurat e papunёsis, nё tё kundёrt do tё ndodh nё sistemin human. Tё ardhurat nga tё punёsuar do tё subvencionohen, dhe kёshtu diskriminohen ato tё papunёsis.

Tatimi mbi fitimin do tё paguhet ҫdo muaj, dhe balancohet pёr mbi pes vjet.

Taksa e trete ёshtё taksa e shitjes ose TVSH. Ajo nuk ka asnjё vlerё sociale dhe duhet tё shёrbej pёr tё kontrolluar. Prandaj nuk duhet tё ketё norm takse fiks pёr kёtё lloj takse, por norm takse tё specifikёs sё produktit. Kёshtu politika ka mё shumё ndikim mbi ҫmimet e produkteve tё ndryshme dhe nё kёtё mёnyrё mund tё nxise ose tё pengoj konsumin e tyre.

Mbi shёrbime, nuk duhet tё ketё mё TVSH, ajo ҫon vetёm nё shtimin e punёs sё zezё, dhe shtrenjton pa dobi punёn e ndёrmarjeve tё vogla dhe tё mesme. Nёpёrmjet kёsaj do tё mund p. sh tё lirohej komplet gastronomia nga pagesa e taksave. Atёherё gastronomia do tё ishte konsumatori i fundit pёr ҫdo mall tё hapur konsumi, kёshtu qё njё reduktim i tatimit do tё eleminohet gjithashtu.

>> sistemi ekonomik