Sistemi social

england frankreich  deutschland

Nёpёrmjet reformёs sё ekonomis dhe tё taksёs, hapet rruga gjithashtu pёr njё reform tё arritur tё sistemit social.

Pasi tё jenё kryer tё dyja reformat, shumё arritje sociale do tё jen tё tepёrta.

Nё sistemin monetar human, njerёz tё pasur e tё moshuar jetojnё kryesisht prej dividenteve tё tyre. Kёta divident ata i fitojn pёrmes pronёsis sё aksioneve tё tyre nё ekonomi.

Tё rinjё, pa pasuri tё trashёguar, jetojnё kryesisht prej njё tё ardhure bazё pa kushte, e cila pёrbёhet nga e ardhura bazё, dhe disa orё pune nё javё. Ata pёrqёndrohen kryesisht nё arsimimin e tyre dhe edukimin e fёmijёve.

Nuk bёhet fjalё pёr parajs, pasi e ardhura bazё bie menjёherё, kur ka pak fuqi punёtore nё dispozicion.

Nё sistemin human, do tё subvencionohen tё ardhurat e punёs poshtё rrogёs minimale. Kёshtu, tё rinj, pa tё ardhura papunёsie, do tё pёrpiqen sa tё jetё e mundur tё pёrfitojnё nga ky subvencion.

Vetёm kur tё ardhurat e tё papunёve tё kenё arritur njё nivel tё caktuar, ulet dhe inicjativa. Atёherё nuk merret mё e ardhura bazё, dhe kompesimi. Prandaj ja vlen, kursimi masiv, pёr tё marrё shumё e mё shumё divident nga aksionet e P. S. Sh.

Kёshtu secili pёrcakton vet se kur do tё dali nё pension. Ata qё nuk kursejn asnjё aksion P. S. Sh-je, jetojnё nё pleqёri prej kёsaj tё ardhure bazё.

Ҫdo qytetar i vendit, ёshtё automatikisht i siguruar mbi shёndetin, aksidentin dhe pёrkujdesjen. Ky sistem shtetёror financohet plotёsisht nga taksat. Llogaritja do tё bёhet, me pёrfshirjen e pёrfituesit. Nuk ka asnjё pёrfitim pa vetpjesёmarrje.

Vetpjesёmarrja parandalon keqpёrdorimet e pamenduara tё shёrbimeve tё sistemit shёndetёsor publik. Prandaj vetpjesёmarje tё tilla, duhet ti jenё pёrshtatur tё ardhurave. Sa mё tё larta tё ardhurat, aq mё e lartё dhe vetpjesёmarrja.