Sistemi ekonomik

england frankreich deutschland

Paraja humane ka nevojё pёr njё form tё re shoqrore, nё mёnyrё qё popullsia e gjerё tё mund tё ruaj vlera tё vёrteta. Pёrveҫ kёsaj SH.P.S (shoqёria me pjesёsociale), rigjeneron pёr njё afat tё gjatё Prioritetin e politikёs.

SH.P.S ёshtё e ngjashme me kompanit aksionere, por me disa dallime serioze.

 • Tё drejtё vote kanё vetёm personat fizik, pjesёt institucionale nuk kanё tё drejt vote nё zgjedhjen e bordit mbikqyrёs.

 • Personat fizik kanё nga njё posedim aksionesh prej 600 % median, njё tё drejtё vote aktive dhe pasive.

 • Ҫdo zgjedhёs ka vetёm njё votё, pavarёsisht nga numri i aksioneve. E drejta e votёs nuk mund tё transferohet.

 • Nga e drejta e votёs pasive do tё pёrjashtohen personat me pajtueshmёri tё interesit tё firmёs.

 • Zgjedhja e bordit mbikqyrёs kryhet ҫdo vit.

 • Tё pakten 20 % e aksioneve tё SH.P.S duhet tё jenё nё pronёsi private, tё legjitimitetit tё votёs. Aksionerёt nё pronёsi institucionale marrin dividend tё plot, por ato nuk kanё tё drejtё vote.

 • Aksionet do tё shiten ose blihen vetёm nёpёrmjet njё burse shtetёrore. Vetёm nёpёrmjet trashёgimis zhvillohet njё ndryshim pronёsie pa bursё.

 • Nё bursёn e SH.P.S ka prioritete blerjeje. Deri nё njё kufij blerjeje tё barabartё, njё person fizik do tё renditet para njё personi juridik. Mё tej, njё blerёs me posedim mё tё madh aksionesh fiton konsideraten kundrejt njё blerёsi me poseidim mё tё vogёl aksionesh. Mё tej blerёs tё brendshёm, do tё renditen para te tjerёve.

 • Bordi nuk ka kurrfarё fuqie mbi aksionet e kompanisё, ato nuk mund tё jenё gjithashtu as komponent page tё tё punёsuarve.

 • SH.P.S nuk paguan as taksa biznesi e as korporate. Gjithashtu edhe fitimi i ndёrmarjes nuk do tё tatohet. Kjo e bёn atё tёrheqese pёr biznesin. Taksapagues tё detyrueshёm janё vetёm nёnpunёsit mbi rrogat dhe aksionerёt e medhenj mbi dividendet, tё dyja u nёnshtrohen tatimit mbi tё ardhurat.

 • Nuk ka paga apo kompesim pёr anёtaret e kёshillit mbikqyres. Vetёm shpenzimet mbulohen nga kompania.

 • Pёr pagat e anёtarёve tё bordit ose pёr rritjen e kapitalit nёpёrmjet aksionesh tё reja, ёshtё pёrgjegjes vetёm kёshilli mbikqyrёs.

Nё praktikё bordet me dividende tё lartё zhgjidhen edhe nё bordin mbikqyrёs.

Ose anasjelltas, largohen shpejt, tё tjerё qё kanё mё pak dividendё.

Kompani tё vogla, shoqata, kooperativa etj, nga njё nivel i caktuar tё ardhurash bёhen automatikisht SH.P.S. Duhet tё marrin pjes megjithatё nё bursё, vetёm nqse tregtohen aksione. Kёto mund tё jenё edhe manovra tё reja pёr rritjen e kapitalit.

Bursa e SH.P.S mbёshtet gjithashtu bizneset e reja, duke shitur aksione para themelimit dhe duke shoqёruar gjatё themelimit. Themeluesi ka nevoj pёr njё kapital minimal prej 600 % median. N. q. se njё ide biznesi arrin shumё pak blerёs pёr tё mbuluar kapitalin e nevojshёm tё planifikuar, ky biznes nuk krijohet dhe investimet i kthehen bursёs.

Njё hap tё mёtejshёm reforme paraqet standarti variabel i orarit tё punёs. Nuk ka mё tatim tё orёve shtes tё punёs, megjithatё ndryshimi i normёs sё orarit tё punёs, ndryshon pagёn minimale pёr or. Kjo ka njё ndikim tё rёndёsishёm nё ekonomi, prandaj kjo mundёsi paraqet njё vidhё tё rёndesishme rregullimi pёr politikёn e ekonomis.

Pёr shtetin, standarti i orёs sё punёs nuk ka kuptim mё tё gjerё. Nё sistemin monetar human, ndryshimi i orarit tё punёs nuk ёshtё njё arritje ideologjike. Ajo edhe do tё ulet ashtu si edhe do tё rritet, nё varёsi tё nevojёs ekonomike.

Kjo do tё thotё se paga minimale mujore si dhe ajo pёr orё, do tё pёrcaktohet qartё nga politika. Tё gjitha marrёveshjet e tjera tё punёs, janё vetёm pёrgjegjёsi e partnerёve sociale.

 

>> Sistemi social